Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 FIRODESZ Közhasznú Egyesület

jessus@citromail.hu

számlaszámunk

11600006-00000000-64877138

Erste Bank

                 4031 Debrecen Dob u. 14. Tel:06-70/4200946

 

 

 Közhasznúsági beszámoló 2013.

 

                 A 2003-as megalakulásunk a halmozottan hátrányos helyzetű roma és fogyatékos  gyermekek életkörülményeinek a megjobbítása miatt történt. A későbbiek folyamán terjedt ki a családokra is . Tagdíjunk nincs, így mindenki számára elérhetőek vagyunk. A segítségre szoruló családok számára adományokat gyűjtöttünk. A fogyatékkal élő társaink részére nem csak anyagi segítséget nyújtottunk, hanem lelki támaszra is sokan leltek nálunk. A tagjaink közt lévő pedagógusok és szociális munkás, valamint az önkormányzattal kapcsolatot tartó ügyintézőnk segítségével koordinálhatjuk a különböző szinten, és területeken élő romáknak a magyar lakosságba történő integrálódását. Kapcsolatot tartunk több civil szervezettel, pl.:a Firosz Tiszaburai központú országos roma szervezettel, Ligetalja Debreceni roma alapítvánnyal, a Hajdú- Bihari Roma társulással, a Superbook Klub Alapítvánnyal.A MARATON sport egyesülettel amit fogyatékkal élő gyermekek alkotják., valamint a Pacsi Alapítvánnyal mellyel közös kutya terápiát szervezünk a segítséggel élők számára is. Támogatjuk az Intézetben elhelyezett és onnan kikerülő fogyatékkal élő és roma fiatalokat természetbeni valamint életviteli és gyakorlati tanácsokkal. A romákat érintő minden új vagy régi jogszabály útvesztőiben való eligazodásban. A gyermekeket az iskolai felzárkóztatásban, és a tehetségek kibontakoztatásában, valamint segítjük a sikeres iskolai beilleszkedésüket mind az általános, mind a középiskolákban.

Nyári táborokat és kirándulásokat szervezünk az ország szép vidékeire,  városaiba. Roma és nem roma , valamint egészséges és fogyatékos gyermekek együtt örülnek ezeken az utazásokon. Megtanulnak békésen és megértéssel ,  valamint egymást segítve , erősítve élni. Itt nem dominál az, hogy ki honnan származik . Szeretnénk továbbra is régión belül valamint országos szinten is olyan kapcsolat rendszert kiépíteni és bővíteni amelynek segítségével az EU-s elvárásoknak is megfelelhetünk . Tehetséges gyermekeket is támogattunk akik országos versenyen kiváló eredményeket értek el. Az elmúlt időszakokban segítettünk a rászorulóknak a közlekedésben, bevásárlásukban, volt olyan család, ahol sajnos a temetés körüli teendőkben. Sok roma gyermeket megtanítottunk a modern eszközök /számítógép, telefon, mikró, stb/  kezelésére. A modern eszköz a számítógép amely kezelését még a szülőknek is tanítani szeretnénk ehhez szeretnénk eszközöket a jövőben. Köszönettel veszünk minden építő jellegű támogatást amit hasznosítani tudtunk, szervezetünk alapszabálya szerint. Olyan kerekasztal konferenciák szervezése amelyekben az információáramlás emberközeli kapcsolatok utján történik. Ez elősegíti a hasznos együttműködéseket, amelyből mindenki profitálhat. Mai világunkban felértékelődött a tudás és a jó kapcsolatok. Az együttműködés fontos része a civil szféra hatékonyságának erősítéséhez . A jó érdekképviselet naprakész információkkal rendelkezik ,  és gyümölcsöző kapcsolatokat épít ,  hogy az általa képviselt réteget  hathatósan támogathassa. Működnek már ugyan számítógépes rendszerek, de a személyes kapcsolatokat ez nem pótolhatja, sőt a technika segíthet a kapcsolat tartásban.

Céljaink közé sorolható a  roma társainkkal történő folyamatos kommunikáció , sőt az önkormányzatokkal történő közös munka , a helyi adottságok figyelembevételével . Célcsoportunknak tekinthető minden roma család, aki hajlandó  együttműködni szervezetünkkel .A  támogatottjaink közé tartoznak a segítséggel élő , rehabilitációra szoruló emberek és azok a családok akik otthonukban gondoskodnak valamely segítséggel élő családtagjukról. A jövőben azonban  a szükségeket figyelembe véve, tervezzük egy olyan épületkomplexum  létrehozását, amelyben helyet kapna egy lakóotthon, egy  hirtelen fedél nélkül maradtakat befogadó átmeneti szállás (kb. 12+10+8 fős), egy idős  embereket segítő  otthon és egy támogató szolgálat, amely nappali ellátást is felvállalna!  Szervezetünk  ebből kiindulva szeretnénk az elsőt  megvalósítani, majd tapasztalatokkal gazdagon  továbbiakat is, hiszen az ország más területein is  szükség van ránk.  Ehhez  kérjük az  Önök segítségét,  hiszen ezt a munkát az állam  támogatása nélkül végezzük. Keresünk olyan felajánlott ingatlant amit felújíthatnánk, és  már nincs rá szükséged. 

Azért , hogy a kisebbségi és a fogyatékkal élő is , emberi méltóságot kaphasson, ne lenézett emberek  hanem megbecsült részei legyenek hazánknak , és jó életszínvonalon élhessenek ! A társadalom hasznos polgáraivá válhassanak úgy , hogy az identitásuk meg tudjon maradni . Ehhez a segítséget  az esélyegyenlőséget  már a gyermek korban meg kellene teremteni, és felnőttként sem  megfeledkezni róluk! Szeretnénk ehhez is hozzájárulni, de szükséges,hogy felkeltsük az  emberek érdeklődését, hogy támogassák azt a célt, amivel mindehhez hozzájárulhatnak. Mindez csupán már csak és kizárólag  pénzkérdés, ezért kérem a jó érzésű  segítőkész  empátiával és anyagi eszközökkel  rendelkező polgárokat, hogy támogassák szervezetünket.  Adójuk 1% át is szívesen fogadjuk, valamint minden egyéb , megunt vagy már nem használt bármilyen tárgyat vagy ruhaneműt is! Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy nekünk ajánlottátok adótok egy százalékát.

 

 

 

 

 

 

Segíts , hogy segíthessünk!    Köszönjük!

 

 

 

 

 

Debrecen,2018. 02.03.

 

 

 

                                                                                              Fehér Sándor

                                                            elnök

 

                                              

 

 

A mappában található képek előnézete Alsótekeresi gyermek tábor 2011.08. 14-21-ig